Vegan Ürünler Aynı Zamanda “DENEYSİZ” midir?

 

Ürünler üzerinde yer alan ‘vegan’ ve ‘cruelty-free’ ibarelerinin kullanımıyla ilgili katı ve uluslararası geçerliliği olan standart bir kural olmamakla birlikte, bu iki ibarenin anlamları farklıdır.  ‘Cruelty-free‘ ibaresinin anlamı, genelde, o ürünün üretimi aşamasında içeriklerin ya da bitmiş ürünün hayvanlar üzerinde test edilmediğidir. ‘Vegan‘ ise üründe hayvanlardan elde edilen (balmumu, carmine, lanolin vb. gibi) herhangi bir içeriğin bulunmadığını belirtir.

Ana konusu hayvan deneyi olmayan sertifikalandırmalardan sadece The Vegan Society ve Vegetarian Society logo kullanımına izin verdiği ürünlerin aynı zamanda hayvanlar üzerinde test edilmediğini garanti eder ancak deney konusunda spesifik olarak verilen sertifikalar elbette daha güvenilir olacaktır. Bu yüzden, bazı marka/ürünlerde hem hayvansal içerik hem de hayvan deneyiyle ilgili farklı logolar görürüz.

Kısacası; bir üründe hayvansal içerikler olmaması deneysiz olduğunu, deneysiz olması da hayvansal içerik taşımadığını göstermez.